Chính sách bảo mật thông tin

Để phục vụ khách hàng tốt hơn, Máy ảnh chính hãng có tiếp nhận các thông tin cá nhân mà Khách hàng cung cấp để thực hiện tư vấn, liên hệ, giao hàng, hoàn tất đơn hàng… Các thông tin cá nhân Máy ảnh chính hãngtiếp nhận sẽ được SÔNG HỒNG Camera cam kết bảo vệ dưới chính sách bảo mật này.

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU NHẬP THÔNG TIN

 • Các thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được sử dụng để: Hoàn tất đơn hàng, hoàn tất lịch tư vấn, liên hệ, giao hàng, bảo hành sản phẩm, chăm sóc khách hàng, hậu mãi sau bán…
 • Thông tin cá nhân mà SÔNG HỒNG Camera tiếp nhận bao gồm:
  • Họ và tên
  • Ngày sinh
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ Email
  • Địa chỉ nhận hàng
  • Thông tin về sản phẩm

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Máy ảnh chính hãng sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Liên hệ hỗ trợ khách hàng, gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin kỹ thuật, hoặc hướng dẫn sử dụng…
 • Liên hệ để xác nhận, hoàn tất đơn hàng, thực hiện giao hàng, bảo hành sản phẩm
 • Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho Khách hàng
 • Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Đối với thông tin cá nhân, Máy ảnh chính hãngchỉ chỉnh sửa, thêm, xóa dữ liệu khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng yêu cầu vui lòng gửi Email về: mayanhsales@gmail.com

4. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Tại Máy ảnh chính hãng , việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Máy ảnh chính hãng cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác và chỉ sử dụng để phục vụ khách hàng.

Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại Website của chúng tôi, Không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo. Do đó, Chúng tôi đề nghị bạn đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng Website mà bạn đang truy cập

5. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

Chính sách bảo mật có thể được thay đổi phù hợp với hoạt động của Công ty cũng như phù hợp với hoạt động chăm sóc khách hàng hoặc từ sự phản hồi, góp ý của Khách hàng (nếu có). Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên trên.